Vraag & antwoord

Waarom doe ik zaken met Acier Financieringen?

Acier Financieringen beheert een aantal closed book hypotheekportefeuilles van Achmea Bank die voorheen onder een andere merknaam van Achmea zijn verstrekt. Het betreft de volgende portefeuilles:

  • Staalbankiers : woonhuis- en beleggingsonroerend financieringen (sinds Juni 2015)
  • Avéro Achmea: scheepshypotheken (sinds Mei 2022)
  • Woonfonds (oud): woonhuishypotheken en krediethypotheken (sinds Mei 2022)

Acier financieringen verstrekt geen nieuwe financieringen. Daarnaast is het niet mogelijk om bestaande leningen te verhogen of te verlengen. 

Kan ik ook kiezen voor andere hypothekenlijnen of merken van Achmea Bank?

Ja dit kan. U kunt echter alleen naar één van deze merken overgaan na een volledig advies-, offerte- en acceptatietraject én met tussenkomst van de notaris. Hier zijn kosten aan verbonden. Denk daarbij aan adviesvergoeding, kosten voor taxatie en notariskosten. Deze kosten zijn voor eigen rekening.

Ik heb een klacht. Hoe dien ik een klacht in?

Stuur een e-mail naar:
infokredieten@achmea.nl
Of
Stuur een brief naar: 

Acier Financieringen
Postbus 689
7300AR Apeldoorn

Inhoud e-mail of brief

  • Vermeld duidelijk dat het om een klacht gaat
  • Vermeld duidelijk de inhoud van de klacht
  • Vermeld uw hypotheek en/of leningnummer 

Wat kunt u verwachten?

  • U ontvangt een ontvangstbevestiging
  • Binnen 6 weken ontvangt u een inhoudelijke reactie (als er meer tijd nodig is voor een reactie, ontvang u hier tijdig een bericht over) 

Wat kunt u doen als u het niet eens bent met het standpunt van Acier Financieringen?

  • Als in de reactie van Acier is aangegeven dat u nog kunt reageren op het standpunt van Acier, kunt u per brief of e-mail reageren. U ontvangt dan opnieuw een ontvangstbevestiging en een inhoudelijke reactie van Acier.
  • Als in de reactie van Acier is aangegeven dat er geen reactie meer mogelijk is op het standpunt van Acier, maar u het niet met het standpunt eens bent, kunt u zich wenden tot het KiFiD. 

Klacht indienen bij het KiFiD

U kunt op de volgende manieren uw klacht indienen bij het KiFiD:
Per post: Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening

Postbus 93257
2509 AG Den Haag 
Telefonisch: 070 333 8 999
Via internet: www.kifid.nl

De uitspraak van het KiFiD is bindend voor beide partijen. 

Kunt u ook naar de rechter stappen?

Ja, u bent niet verplicht om het KiFid in te schakelen.