Algemene Bankvoorwaarden

In de Algemene Bankvoorwaarden staan uw rechten en plichten én die van ons.

De Nederlandse Vereniging van Banken heeft deze voorwaarden vereenvoudigd, verduidelijkt en aangepast, waardoor ze beter leesbaar en begrijpelijker zijn. De voorwaarden zijn in overleg met de Consumentenbond en andere maatschappelijke organisaties opgesteld. De gewijzigde voorwaarden gaan in per 1 maart 2017. Tot die tijd gelden de Algemene Bankvoorwaarden uit 2009. Alle banken in Nederland maken gebruik van dezelfde voorwaarden.

Algemene Bankvoorwaarden 2017.pdf