Informatie

​Vragen en antwoorden over Acier financieringen

Waarom doe ik nu zaken met Acier Financieringen?

Acier financieringen heeft de hypotheekportefeuille overgenomen van Staalbankiers. Staalbankiers heeft in oktober 2017 al zijn activiteiten gestaakt.

Staalbankiers is een gedeponeerde naam en er is afgesproken dat deze naam slechts tijdelijk gebruikt mag worden door Achmea Bank. Ook willen we in de toekomst onduidelijkheid voorkomen door de merknaam: 'Acier Financieringen' te voeren.

Ik heb een klacht. Hoe dien ik een klacht in?

Stuur een e-mail naar:

infokredieten@achmea.nl

Of

Stuur een brief naar:

Acier Financieringen
Postbus 689
7300AR Apeldoorn

 

Inhoud e-mail of brief

  • Vermeld duidelijk dat het om een klacht gaat
  • Vermeld duidelijk de inhoud van de klacht
  • Vermeld uw hypotheeknummer 

Wat kunt u verwachten?

  • U ontvangt een ontvangstbevestiging
  • Binnen 6 weken ontvangt u een inhoudelijke reactie (als er meer tijd nodig is voor een reactie, ontvang u hier tijdig een bericht over) 

Wat kunt u doen als u het niet eens bent met het standpunt van Acier?

  • Als in de reactie van Acier is aangegeven dat u nog kunt reageren op het standpunt van Acier, kunt u per brief of e-mail reageren. U ontvangt dan opnieuw een ontvangstbevestiging en een inhoudelijke reactie van Acier.
  • Als in de reactie van Acier is aangegeven dat er geen reactie meer mogelijk is op het standpunt van Acier, maar u het niet met het standpunt eens bent, kunt u zich wenden tot het KiFiD. 

Klacht indienen bij het KiFiD

U kunt op de volgende manieren uw klacht indienen bij het KiFiD:
Per post:Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening

Postbus 93257

2509 AG Den Haag
Telefonisch: 070 333 8 999
Via internet: www.kifid.nl 

De uitspraak van het KiFiD is bindend. Acier moet zich daaraan houden, maar u ook.

Kunt u ook naar de rechter stappen?
Ja, u bent niet verplicht om het KiFid in te schakelen.